Team buildingTeam building
technika
nauczanie
Team building (clipart MS Office)
budowanie zespołuTeam building - technika integracji zespołu, w której pracownicy nie są postrzegani jednostkowo, ale jako zależni od siebie członkowie grupy. Termin ten odnosi się do różnego rodzaju celowo zorganizowanych zajęć, których celem jest m.in. integracja grupy. Dzięki temu można poprawić sprawność i skuteczność działania danego zespołu, również poza organizacją.

Spis treści

CeleCelem team building jest przede wszystkim zwiększenie efektywności pracy danej grupy, ale również:

 • kształtowanie umiejętności podziału ról w grupie;
 • zrozumienie istoty współpracy i zaufania;
 • umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów;
 • dopasowanie oczekiwań oraz celów kadry menedżerskiej i członków zespołu;
 • integracja zespołu;
 • wzbudzenie satysfakcji w związku z przynależnością do zespołu.


Rodzaje zadańW procesie budowania zespołu wykorzystuje się różnego rodzaju zadania, począwszy od prostych zadań społecznościowych, zachęcających członków zespołu do spędzania czasu razem, skończywszy na zadaniach rozwijających poszczególne umiejętności, np. umiejętność rozwiązywania problemów. Zadania używane podczas team building można podzielić w następujący sposób:

 • Zadania komunikacyjne - są to zadania, polegające na zespołowym rozwiązywaniu problemów; kładą nacisk na ogromną wartość komunikacji między członkami zespołu;
 • Zadania na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie trudnych problemów - duży zespół staje w obliczu poważnego problemu, którego rozwiązanie wymaga kreatywności.
 • Zadania na planowanie - rozwijają umiejętność planowania i przystosowywania się do zmian.
 • Zadania na zaufanie - ich celem jest zbudowanie wzajemnego zaufania między członkami zespołu.


Dynamiczny zespółPodczas zbierania zespołu, należy wziąć pod uwagę jego dynamikę. Wtedy można mieć pewność, że stworzony zespół będzie skuteczny. W tym celu warto zwrócić uwagę na kwestie poruszone przez Franka LaFasto:

 • Członek zespołu - najlepiej, aby był doświadczony i aktywny oraz potrafił rozwiązywać problemy;
 • Relacje w zespole - zespół będzie skuteczny, jeśli jego członkowie potrafią przekazywać sobie nawzajem informacje zwrotne, dotyczące ich pracy, jak również je przyjmować;
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów - skuteczność zespołu zależy od jasności zdefiniowania celu, otwartej i szczerej komunikacji oraz przyjaznej atmosfery pracy;
 • Lider zespołu - skuteczny lider jest skoncentrowany na celu, potrafi zapewnić atmosferę współpracy i wzbudzić pewność siebie w członkach zespołu oraz ustalić priorytety dla zespołu;
 • Organizacja- odpowiednia atmosfera i kultura organizacji jest podstawą dla działań zespołu.


Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.