Plan Zespołu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Team Plan (PRINCE2) ang. Team Plan

Plan Zespołu - opcjonalny plan, wykorzystywany jako podstawa do zarządzania zespołem podczas wykonywania Grupy Zadań. To, czy Plany Zespołu będą potrzebne w projekcie, a jeśli tak, to w jakiej liczbie, określane jest przez jego rozmiar i złożoność oraz ilości zaangażowanych zasobów. Kierownicy Zespołów mogą tworzyć Plany Zespołów równolegle do Planów Etapów opracowywanych przez Kierownika Projektu dla każdego z etapów zarządczych.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.