Członek Zespołu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Team Member (PRINCE2) ang. Team Member

Członek Zespołu - osoba należąca do jednego z zespołów specjalistycznych, realizująca wraz ze swoim zespołem przydzieloną Grupę Zadań. Podlega Kierownikowi Zespołu i wykonuje jego polecenia w zakresie wykonania produktu specjalistycznego.

Zakres obowiązków

Członek Zespołu, aby pełnić właściwie swoją rolę w projekcie:
  • dysponuje wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi niezbędnymi do wytworzenia specjalistycznych produktów,
  • wytwarza specjalistyczne produkty cząstkowe i końcowe,
  • odpowiada za przygotowanie produktów do przeglądów jakości,
  • odpowiada za adekwatność zakładanej i rzeczywistej jakości produktów.


Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.