Zarządzanie podatkami Przekierowano ze strony: Tax governance ang. tax management, tax governance

Zarządzanie podatkami – świadome i zgodne z prawem działania, których celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Zarządzanie podatkami, zwane często optymalizacją podatkową, jest świadomym i zgodnym z prawem zachowaniem, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Zarządzanie podatkami polega na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych i sprawozdawczych z uwzględnieniem strategicznych celów przedsiębiorstwa w zakresie kontynuacji działalności, kształtowania reputacji oraz minimalizacji obciążeń podatkowych. Podejmowane działania polegają na tworzeniu odpowiednich warunków do osiągnięcia celów podatkowych.

Spis treści

Instrumenty zarządzania

Ciągłe zmiany w polskim prawie podatkowym powodują określone zachowania podatników. Podatnicy mają dwie możliwości albo biernie przyjmować nowe rozwiązania podatkowe narzucone przez ustawodawcę, nie próbując w żaden sposób wpływać na swoją sytuację podatkową albo aktywnie reagować na wszelkie zobowiązania podatkowe. To drugie podejście jest charakterystyczne dla podatników zarządzających podatkami.

Zarządzanie podatkami realizowane jest przez podatnika poprzez odpowiedni wybór określonych instrumentów polityki podatkowej, który zapewnia obniżenie łącznych obciążeń podatkowych przy jednoczesnej maksymalizacji zysku.

W tym zakresie podatnik ma dany przez ustawodawcę wybór, np. zastosowanie różnych metod amortyzacji, różnych metod opodatkowania, działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, itd. We wszystkich elementach konstrukcyjnych podatku można znaleźć możliwość pewnego wyboru, co pozwala podatnikowi analizować zastosowanie konkretnego instrumentu podatkowego pod kątem minimalizacji obciążeń podatkowych.

Efekty zarządzania podatkami

Efektami odpowiedniego zarządzania podatkami są:
  • zapewnienie zgodności z prawem podatkowym i innymi przepisami,
  • zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu w rozliczeniu podatkowym,
  • identyfikacja nowych możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych,
  • umożliwienie efektywnej kontroli ze strony zarządu oraz udziałowców,
  • zachowanie wysokich standardów zarządzania.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.