Taktyczny (ITIL) ang. tactical

Taktyczny - środkowy z trzech poziomów planowania i dostarczania. Pozostałe dwa to strategiczny i operacyjny. Działania taktyczne, w celu osiągnięcia specyficznych celów, opierają się na planach średnioterminowych (kilka tygodni lub miesięcy).[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.