Obserwacja techniczna (ITIL) Przekierowano ze strony: TO (ITIL) ang. technical observation, TO

Obserwacja techniczna - technika stosowana w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) do:[1]

Polega na monitorowaniu zachowania i wydajności usługi informatycznej przez zespół techniczny w celu wypracowania rekomendacji służących udoskonalaniu.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.