Koszt całkowity Przekierowano ze strony: TC ang. total cost, TC

Koszt całkowity - suma wynagrodzeń wszystkich czynników wytwórczych.

Spis treści

Definicja

Koszt całkowity to suma całkowitych kosztów stałych (ang. total fix cost, TFC) i całkowitych kosztów zmiennych (ang. total variable cost, TVC). Koszt całkowity można wyrazić więc wzorem:

TC = TFC + TVC

gdzie:
 • TC - koszt całkowity,
 • TFC - koszty całkowite stałe, które są niezależne od produkcji i wiążą się ze stałymi czynnikami produkcji (amortyzacja maszyn, odsetki za kredyt, renta za ziemię, podatek od nieruchomości, zatrudnienie księgowego, leasing maszyn itp.)
 • TVC - koszty całkowite zmienne, które zmieniają się wraz z produkcją i wiążą się ze zmiennymi czynnikami produkcji (wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, koszt surowców i energii, itp.)


Krzywa kosztów całkowitych

 • Krzywa kosztów całkowitych stałych - jest linia poziomą, ponieważ nie zminia się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji.
 • Krzywa kosztów całkowitych zmiennych - jej kształt odpowiada prawu malejących przychodów. Najpierw, zanim pojawią się malejące przychody, krzywa TVC podnosi się coraz mniej stromo w miarę zwiększania nakładów zmiennych czynników produkcji. Kiedy pojawią się malejące przychody, krzywa TVC rośnie coraz szybciej, tzn. staje się coraz bardziej stroma.
 • Ponieważ koszt całkowity TC jest sumą kosztów TFC i TVC, linia TC jest krzywą TVC przesuniętą pionowo w górę o wartość TFC.
Przedział czasowy a koszty całkowite

Koszty całkowite jako sumę całkowitych kosztów zmiennych i stałych nalezy rozpatrywać w dwóch okresach:
 • w krótkim okresie
 • w długim okresie.
Posługując sie zależnością kapitału i pracy należy rozpatrzyć następująco dwa w/w przypadki :
 • W krótkim okresie można dostosowywać ilość pracy zaś ilość kapitału jest stała. Tak więc przedsiębiorca ponosi stałe koszty kapitału oraz zmienne koszty pracy.
 • W długim okresie oba czynniki są zmienne. Tak więc w tym przypadku wszystkie koszty są zmienne.


Bibliografia

 • Koszt całkowity na Encyklopedii Zarządzania
 • B. Klimczak: Mikroekonomia, WAE, Wrocław 1993
 • T.C. Bergstrom, H.R.Varian, Mikroekonomia - ćwiczenia, PWN, Warszawa 2003
 • P.S.D. Begg: Ekonomia, PWE, Warszawa 2001
 • J. Sloman: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.