Planowanie oparte na czasie Przekierowano ze strony: TBM ang. Time Based Management

Planowanie oparte na czasie - koncepcja zarządzania podkreślająca strategiczne znaczenie czasu w tworzeniu i realizacji wartości dodanej. TBM rozciąga zasadę Just-in-time na wszystkie procesy realizowane w przedsiębiorstwie. Umożliwia to zaoferowanie właściwej wartości dodanej w odpowiednim czasie, a także lepszy i szybszy od konkurentów rozwój nowych produktów i wprowadzenie ich na rynek.

Charakterystyka

Time Based Management może się przyczynić m.in. do:
 • skrócenia realizacji procesów,
 • dotrzymywania terminów realizacji zamówień klientów,
 • projektowania procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo,
 • rozwoju nowych produktów i procesów.


Dzięki dużej elastyczności, punktualności i szybkości podejmowanych decyzji i realizowanych działań, właściwe zarządzanie czasem może również prowadzić do wzrostu udziału przedsiębiorstwa w rynku. Z kolei większy udział w rynku może przekładać się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, czyli efektywniejszą realizację wartości dodanej dla przedsiębiorstwa.

Koncepcja TBM opiera się na 5 podstawowych założeniach związanych z tworzeniem i realizacją właściwej wartości dodanej:
 • orientacja na czas,
 • orientacja na korzyści skali,
 • orientacja na zespół,
 • orientacja na wartości,
 • orientacja na procesy.


W ramach TBM szczególną rolę odgrywa koncentracja na procesach – świadczy to o pewnych wspólnych cechach tej koncepcji oraz reengineeringu i TQM. TBM akcentuje przede wszystkim czasochłonność realizowanych strategii i działań. Czas stanowi również podstawowe kryterium oceny realizowanych procesów tworzenia wartości. Żadne z 5 podstawowych założeń nie powinno być przewartościowane w stosunku do innych. Położenie akcentu na czas powinno odbywać się w ścisłym powiązaniu z innymi obszarami. W przeciwnym wypadku założenia koncepcji mogą ulec wypaczeniu.

Bibliografia

 • Time Based Management, Wikipedia pl
 • R. Matwiejczuk: Zarządzanie marketingowo-logistyczne, wartość i efektywność, C.H.Beck, Warszawa 2006
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.