Wskaźnik rotacji majątku Przekierowano ze strony: TAT ang. total asset turnover, TAT

Wskaźnik rotacji majątku – jeden z wskaźników sprawności zarządzania aktywami. Określa rotację ogółu aktywów firmy. Pozwala określić czy posiadane przez przedsiębiorstwa aktywa odpowiadają skali jej sprzedaży. Definiuje się go jako iloraz sprzedaży do aktywów ogółem.gdzie:
  • W - wskaźnik rotacji majątku
  • S - Sprzedaż
  • A - Aktywa ogółem

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.