Trening grupowy Przekierowano ze strony: T-group ang. T-group, training group

Trening grupowy – metoda pracy grupowej, która bierze pod uwagę emocjonalne funkcjonowanie człowieka, jego doświadczenia i podmiotowość relacji np. uczestnik - prowadzący. Odwołuje się także do dynamiki i potencjału grupy. Trening grupowy jest jednym z instrumentów kierowania, należącym do środków i metod psychologicznych. Została zapoczątkowana w latach 40. XX wieku, przez Kurta Lewina i jego współpracowników. Opracowali oni formę psychoterapii grupowej, w której uczestnicy (zazwyczaj 8-15 osób) uczą się od siebie nawzajem poprzez wzajemne interakcje. Mogą dzięki temu lepiej zrozumieć swoje zachowania oraz sprawniej radzić sobie z trudnymi relacjami interpersonalnymi. Grupy takie nazwano grupami treningowymi (ang. T-group).

Spis treści

CharakterystykaSpotkania grup treningowych nie mają ustalonego porządku, struktury, czy określonego celu. Kierowani przez moderatora uczestnicy są zachęcani do dzielenia się reakcjami emocjonalnymi (takimi jak gniew, strach, serdeczność lub zazdrość), które powstają w odpowiedzi na działania i wypowiedzi innych uczestników. Nacisk kładzie się na dzielenie emocji, a nie na osądy, czy konkluzje. W ten sposób uczestnicy grup treningowych mogą nauczyć się, w jaki sposób ich słowa i czyny wywołują reakcje emocjonalne u ludzi, z którym się komunikują.

Istnieje wiele rodzajów grup treningowych. Od tych, które pojawiły się na początku i koncentrowały na dynamice małych grup, do tych których celem jest bardziej wyraźne wpływanie na wzajemne zrozumienie i komunikację interpersonalną.

Także przemysł powszechnie stosował grupy treningowe, szczególnie w latach 60. i 70. Pod wieloma względami były to poprzedniczki obecnej techniki Team building i idei kultury korporacyjnej.

ZastosowanieTreningi grupowe wykorzystuje się m.in. w:
  • kształceniu i doskonaleniu kadry zarządzającej;
  • doskonaleniu pracy w administracji;
  • szeroko rozumianej pomocy psychologicznej;
  • szkolnictwie.


Kategorie treningów grupowychMożemy wyróżnić następujące kategorie treningów grupowych:

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.