Szybkość reakcji (ITIL) ang. responsiveness

Szybkość reakcji - miara czasu potrzebnego do zareagowania lub odpowiedzi na coś. Może to być czas odpowiedzi transakcji lub szybkość, z jaką dostawca usługi informatycznej reaguje na incydent, wniosek o zmianę (ang. RFC) itp.[1]

Uwaga

Spotyka się również inne polskie terminy oddające znaczenie angielskiego terminu responsiveness. Wśród nich występują:
  • szybkość odpowiedzi,
  • szybkość reagowania.


Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.