Szkolenie akwizytorów ang. door-to-door salesman training

Szkolenie akwizytorów – nabór akwizytorów wymaga przeprowadzenia pewnej selekcji. Nawet najbardziej utalentowany kandydat na akwizytora potrzebuje jednak specjalistycznego przeszkolenia, by posiąść wiedzę o przedsiębiorstwie i produktach, a także umiejętności przekazywania wiedzy w formie skutecznej prezentacji.

Spis treści

CharakterystykaProgram szkolenia kandydata na akwizytora powinien być modyfikowany w zależności od stażu pracy i umiejętności kandydata. Nowi akwizytorzy wymagają rozległego i wszechstronnego szkolenia, podczas gdy długoletni akwizytorzy tylko kursów lub seminariów odświeżających wiadomości o produktach i przedsiębiorstwie.

Program szkoleniaNajczęściej szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
  • wiedza o firmie - cele, strategie, procedury, osiągnięcia, obecna sytuacja i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna i zadania poszczególnych członków zarządu;
  • wiedza o klientach;
  • wiedza o wyrobach przedsiębiorstwa - informacje przekazuje się w formie porównań wyrobów własnych z konkurencyjnymi oraz wskazuje się na zalety i wady wyrobów będących w gestii firmy;
  • umiejętności sprzedaży i prezentacji, techniki przekonywania i negocjowania;
  • zasady opracowywania planu akwizycyjnego - dotyczą planowania kolejności odwiedzin klientów, czasu dojazdów, czasu rozmów oraz ustalania planu przewidywanej wielkości sprzedaży w określonych przedziałach czasu.


Formy szkoleń

Oprócz wykładów, kandydaci na akwizytorów mogą studiować konkretne przykłady technik prezentacji na wideokasetach, filmach i uczestniczyć w grach symulacyjnych. Szkolenie powinno obejmować także obserwację pracy najlepszych akwizytorów i próbny okres pracy pod nadzorem doświadczonego akwizytora.

Zobacz też

Bibliografia

  • Joanna Turczyńska: Szkolenie akwizytorów, Encyklopedia zarządzania
  • K. P. Białecki: Marketing , Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998, s. 171-178
  • E. Michalski: Marketing. Podręcznik Akademicki, PWN, Warszawa 2004, s. 345-364
  • G. Stewart: Skuteczne zarządzanie sprzedażą , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.