Lean Project Management Przekierowano ze strony: Szczupłe zarządzanie projektami

Lean Project Management (szczupłe zarządzanie projektami) – kompleksowe adaptowanie różnego rodzaju odchudzonych (ang. lean) koncepcji np. Lean manufacturing w kontekście zarządzania projektami. Proces Lean Project Management ma wiele wspólnych cech oraz idei z innymi koncepcjami typu lean, jednak główną zasadą "odchudzonego" zarządzania projektami jest dostarczanie większej wartości, z mniejszą ilością strat, już na poziomie projektowania. Lean project management ma wiele technik, które mogą być efektywnie stosowane w przypadku projektów a jedną z głównych metod jest standaryzacja. Kluczowe techniki zawdzięcza jednak metodyce Agile m.in. programowaniu zwinnemu

Zasady

Lean Project Management, to w swobodnym tłumaczeniu odchudzone zarządzanie projektami - określenie szokujące, jednak wiernie oddaje ideę podejścia, zastosowanego wcześniej do zagadnień zarządzania produkcją - Lean Management. Koncepcja lean oznacza orientację tylko na działania przynoszące wartość organizacji i równocześnie na eliminację wszelkiego marnotrawstwa. Podejście lean stosowane w produkcji wykorzystuje pięć podstawowych zasad:
  1. określenie wartości
  2. identyfikowanie strumienia wartości (ang. value stream)
  3. przepływ
  4. ciągnięcie (ang. pull)
  5. doskonałość


Wszystkie te zasady pozostają w pełnej synergii z CCPM. Nawiązanie do wartości łączy się z orientacją na cel w podejściu TOC i orientacją na klienta w metodzie Six Sigma. Identyfikacja strumienia wartości dla projektów tworzy projektowy system realizacyjny. Orientacja na przepływ jest szczególnie powiązana z wieloprojektowym podejściem w TOC/CCPM, dążącym do maksymalizacji przepływu projektów przez ograniczenie. W pojedynczym projekcie łańcuch krytyczny i zarządzanie buforami realizują zasadę "pull", natomiast w systemie wieloprojektowym zasada "pull" jest implementowana przez harmonogram werbla oraz bufor zdolności.

Podstawową zasadą Lean Project Management jest jednakże następująca zasada: każdy projekt, który wart jest realizacji, wart jest szybkiej realizacji. Powody biznesowe są bardzo proste. Większość projektów zaczyna przynosić zwrot z inwestycji dopiero po ich zakończeniu. Inwestycja w projekt powinna być niemal taka sama, bez względu na czas trwania projektu. Warto dodać, że dłuższy projekt będzie kosztował trochę więcej.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.