Szantaż

Szantaż - przestępstwo przeciwko wolności polegające na próbie zmuszenia osoby do wykonania lub zaniechania określonego działania pod groźbą bezprawną zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie byłoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla ofiary. Według polskiego prawa karnego na definicję groźby bezprawnej składa się m.in. groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub osoby jemu najbliższej, przy czym nie jest ważne czy sama wiadomość jest prawdziwa czy nie.

Spis treści

UwagiSzantażu nie należy mylić z przestępstwem pomówienia, czyli rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które może mieć miejsce także w sytuacji zemsty przestępcy na ofierze, która nie spełniła żądań przestępcy.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.