Szacowanie ryzyk (MSP) ang. risk estimation

Szacowanie ryzyka - oszacowanie prawdopodobieństwa i wpływu konkretnego ryzyka (szansy lub zagrożenia), uwzględniające obowiązujące w organizacji standardy, uzgodnione poziomy akceptowalnego ryzyka, zależności i inne istotne czynniki, które mają wpływ na to ryzyko.[1]

Zobacz też

Ryzyko

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.