Szacowanie (ITIL) ang. estimation

Szacowanie - wykorzystanie doświadczenia w celu określenia przybliżonej wartości miary liczbowej lub kosztów. Szacowanie jest również wykorzystywane w zarządzaniu potencjałem wykonawczym i zarządzaniu dostępnością (ang. AM) jako najtańsza, ale najmniej dokładna metoda modelowania.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.