Sytuacja nadzwyczajna (PRINCE2) ang. exception

Sytuacja nadzwyczajna (wyjątek) - sytuacja, w której można przewidzieć, że wystąpi odchylenie poza poziomy tolerancji uzgodnione pomiędzy Kierownikiem Projektu a Komitetem Sterującym (lub pomiędzy Komitetem Sterującym a kierownictwem korporacji lub programu).[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.