Systemy transportu wewnętrznego

Systemy transportu wewnętrznego - składnik infrastruktury logistycznej, obejmujący środki manipulacji i transportu wewnętrznego. Aktywnie wpływają na szybkość przemieszczania towarów, poziom procesów manipulacyjnych i transportowych pod względem ich wydajności a jednocześnie zapewniają stopień ochrony przed uszkodzeniem i utratą wartości użytkowych.

Elementy systemu transportu wewnętrznegoDo urządzeń z grupy systemów transportu wewnętrznego zalicza się następujące środki manipulacji i transportu:
 • maszyny i urządzenia transportowe:
  • wózki jezdniowe;
  • dźwignice;
  • przenośniki.
 • urządzenia do składowania:
  • legary;
  • klamry;
  • podstawki;
  • stojaki;
  • regały.
 • urządzenia pomocnicze:
  • rampy;
  • pomosty ładunkowe i wyrównawcze;
  • rampy ruchome;
  • palety;
  • paletyzery;
  • nadstawki palet;
  • pojemniki;
  • jarzma.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.