Systemy dozorowe Przekierowano ze strony: Systemy telewizji dozorowej ang. closed-circuit television, CCTV

Systemy dozorowe (systemy telewizji przemysłowej, systemy telewizji dozorowej) - system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery.

Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Dziś pojęcie telewizji przemysłowej zostaje powoli wypierane przez monitoring video, co jest właściwie anglicyzmem, lecz skuteczniej opisuje zakres i dziedzinę przedmiotu, o którym mówi. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.

Spis treści

Elementy systemu telewizji przemysłowej

Składniki telewizji przemysłowej:
 • kamera,
 • serwer wideo,
 • rejestrator wideo,
 • cyfrowy rejestrator wideo,
 • centrum monitoringu.


Zastosowania

Systemy telewizji przemysłowej znalazły zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, m.in.:

 • zapobieganie przestępstwom – analizy przeprowadzone przez Northeastern University i University of Cambridge (Public Area CCTV and Crime Prevention: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis), objęły 44 badania, które dotyczyły obszarów od Wielkiej Brytanii i do USA. Analiza wykazała, że:


 1. Systemy nadzoru były najbardziej skuteczne w parkingach, gdzie ich użycie spowodowało 51% spadek przestępczości.
 2. Na obszarach Transportu publicznego zaobserwowano 23% spadek przestępstw.
 3. Systemy zainstalowane w miejscach publicznych były najmniej efektywne – tylko 7% spadek przestępstw. Największy spadek zaobserwowano w Wielkiej Brytanii, na innych obszarach był on nieznaczny[1].


System telewizji przemysłowej odgrywa kluczową rolę w śledzeniu ruchów podejrzanych lub ofiar. Ponadto jest powszechnie stosowany przez funkcjonariuszy antyterrorystycznych jako fundamentalne narzędzie śledzenia osób podejrzanych o terroryzm.

 • procesy przemysłowe - procesy przemysłowe, które odbywają się w warunkach niebezpiecznych dla ludzi są dziś często nadzorowane przez systemy telewizji dozorowej. Są to przede wszystkim procesy w przemyśle chemicznym, we wnętrzach reaktorów lub urządzeń służących do produkcji paliwa jądrowego.


 • monitorowanie ruchu – wiele miast i sieci autostrad ma rozbudowany system monitoringu, który wykorzystuje kamery przemysłowe do wykrywania zatorów i zauważania wypadków. Wiele z tych aparatów jest własnością prywatnych firm, które przekazują z nich dane do systemów GPS kierowców.


 • bezpieczeństwo transportu - system dozorowy może być zainstalowany w miejscu, z którego operator maszyny nie może bezpośrednio obserwować innych ludzi, przez co mogą oni zostać poszkodowani w wyniku jakiegoś nieoczekiwanego działania maszyny. Na przykład, w metrze, kamery przemysłowe mogą pomóc operatorowi potwierdzić, że ludzie są z daleka od drzwi, dzięki czemu może on je zamknąć i uruchomić pociąg.


 • zastosowanie przestępcze - przestępcy mogą używać kamer monitoringu ukrywając je w bankomatach. Zdobywają tym sposobem kody PIN innych osób, bez ich wiedzy. Urządzenia te są umieszczane w miejscu, z którego widać klawiaturę i są na tyle małe, że nie są zauważane przez użytkowników bankomatów. Obrazy z kamer mogą być przesyłane bezprzewodowo do przestępcy[2].


Rozwój technologicznyDzisiejsze kamery przemysłowe o wysokiej rozdzielczości są wyposażone w wiele sterowanych komputerowo technologii, które umożliwiają im identyfikację, śledzenie i kategoryzowanie przedmiotów w ich polu widzenia.

Analiza zawartości obrazu

Analiza zawartości obrazu (Video Content Analysis – VCA) służy „bardziej efektywnemu wykorzystaniu systemu telewizji dozorowej, gdzie szczególne zdarzenia są sygnalizowane w systemie i dzięki temu operator systemu lub osoba uprawniona może podjąć właściwe dla danej sytuacji działanie”[3]. Jako taka, może być traktowana jako zautomatyzowany odpowiednik biologicznej kory wzrokowej. System wykorzystujący VCA może rozpoznać zmiany w środowisku, a nawet zidentyfikować i porównać obiekty w bazie danych, biorąc pod uwagę wielkość, szybkość a czasem kolor. W tej technologii alarm zostanie uaktywniony, jeśli obiekt poruszy się na danym obszarze, obraz zniknie ze ściany lub ktoś pomaluje sprayem soczewki kamery.

System rozpoznawania twarzy

System rozpoznawania twarzy (facial recognition system) to program komputerowy do automatycznej identyfikacji i weryfikacji osoby z obrazu cyfrowego lub ramce obrazu ze źródła wideo. Można to osiągnąć przez porównanie wybranych cech twarzy z obrazu i bazy danych twarzy.

Połączenie kamer przemysłowych i systemu rozpoznawania twarzy zostało uznane za formę masowej kontroli. Było jednak nieskuteczne m.in. ze względu na dużą ilość fałszywych dopasowań. Tego typu system został zaoferowany portom lotniczym i morskim do porównywania twarzy podróżujących z twarzami osób podejrzanych o terroryzm lub innych niepożądanych osób.

Komputerowy monitoring systemu telewizji dozorowej nadal się rozwija, dzięki czemu osoba operująca nim nie musi bez końca patrzeć na wszystkie pojawiające się obrazy i może kontrolować dużo większą ilość kamer. Systemy te nie obserwują ludzi bezpośrednio, ale śledzą ich zachowania i wyszukują określonych ruchów ciała, typów ubrań bądź bagażu.

Współpraca z innymi systemami

System telewizji dozorowej jest częścią składową wielu systemów bezpieczeństwa (SMS). system STVD odgrywa istotną rolę w inteligentnym budynku. Zintegrowany z innymi systemami umożliwia wczesną i prawidłową reakcję służb ochrony lub personelu technicznego budynku. System STVD współpracuje bardzo często z systemem pożarowym (SSP) oraz z systemami kontroli dostępu (SKD)[4].

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.