Systemy informatyczne w logistyce

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH ZADANIA LOGISTYCZNE


 • Automatyczne przekazywanie danych występujących w procesie logistycznym
|
 • Zminimalizowanie biurokratyzacji i dokumentacji
|-
 • Zarządzanie relacjami z klientami poprzez dobrze opracowaną strategię (za pomocą narzędzi informatycznych), nastawioną na zwiększenie zysków firmy
 • Wspomaga wymianę informacji, dostęp do historii kontaktów handlowych, oszczędności wydatków i czasu, integracji danych, itp.
|
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami
 • Poprawa zdolności w nawiązywaniu kontaktów handlowych i realizacji transakcji
 • Nowe możliwości reklamy produktowej, marketingu i serwisu
 • Lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań klientów
 • Zminimalizowanie biurokratyzacji i dokumentacji
|-
 • Planowanie zasobów dystrybucji
 • Pomaga w ustaleniu odpowiedniego poziomu zapasów w systemie logistyki dystrybucji
|
 • Jeden łańcuch dostaw
 • Redukcja ilości zapasów
 • Trafniejsze prognozowanie popytu i planowanie potrzeb dystrybucyjnych
|-
 • Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
 • Jest to grupa ściśle powiązanych modułów, które wspierają procesy logistyczne i produkcyjne, co prowadzi w konsekwencji do usprawnienia procesów i uzyskanie większej kontroli nad działalnością
|
 • Możliwość elastycznego dostosowania się do potrzeb
 • Poprawia terminowość dostaw
 • Skraca czas powstawania wyrobu
 • Umożliwia przepływ informacji od klienta do producenta
 • Stała kontrola nad wszystkim co dzieje się we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa
|}

Bibliografia

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.
NARZĘDZIA CHARAKTERYSTYKA KORZYŚCI
ACD CRM DRP ERP