Closed Loop MRP Przekierowano ze strony: Systemy Closed Loop MRP

Closed Loop MRP – system klasy MRP z zamkniętą pętlą, czyli taki który realizuje funkcje systemu MRP oraz dodatkowo pozwala na naliczanie i korygowanie działalności zależnie od bieżącej sytuacji. Biorąc pod uwagę zdolność produkcyjną w poszczególnych okresach oraz stan realizacji prac w stosunku do planu, pozwala na sterowanie sekwencjami operacji na stanowiskach i kontrolę realizacji dostaw, umożliwiając reagowanie na zaburzenia w procesie produkcji.

Zobacz też

Bibliografia

  • Systemy Closed Loop MRP na Encyklopedii Zarządzania
  • L. Maciejec: Abecadło systemów MRP II/ERP część I, "Computerworld", nr 14, 1999
  • K. Woźniak: System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.