System zarządzania wiedzą ang. Knowledge Management System, KMS

System zarządzania wiedzą – w wąskim znaczeniu system informatyczny, którego celem jest wsparcie zarządzania wiedzą (ZW) w organizacji, w szerokim znaczeniu ogół działań (w tym system informatyczny, system motywacyjny, system pomiarowy), których celem jest wsparcie ZW w organizacji. Obserwując witryny producentów oprogramowania, można dojść do wniosku, że każdy system zajmujący się przetwarzaniem treści tekstowych, może być nazwany systemem zarządzania wiedzą.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.