System zarządzania konfiguracją (PRINCE2) ang. Configuration Management System

System zarządzania konfiguracją - zbiór procesów, narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania danymi konfiguracyjnymi. Projekt korzysta zwykle z systemu zarządzania konfiguracją należącegoalbo do organizacji klienta albo dostawcy.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.