System zarządzania konfiguracją (ITIL) ang. configuration management system, CMS

System zarządzania konfiguracją - zestaw narzędzi w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition), danych i informacji, które są używane do wspierania zarządzania zasobami i konfiguracją usług (ang. SACM). System zarządzania konfiguracją (ang. CMS) jest częścią systemu zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS) i zawiera narzędzia do zbierania, przechowywania, zarządzania, aktualizacji, analizy i prezentacji danych o wszystkich elementach konfiguracji (ang. CI-s) i ich relacjach. System zarządzania konfiguracją (ang. CMS) może również zawierać informacje o incydentach, problemach, znanych błędach, zmianach i wdrożeniach. CMS jest utrzymywany przez zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (ang. SACM) i jest używany przez wszystkie procesy zarządzania usługami informatycznymi (ang. ITSM).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.