System zarządzania jakością (PRINCE2) ang. quality management system

System zarządzania jakością - kompletny zbiór standardów, procedur i obowiązków dla danej jednostki lub organizacji dotyczących jakości.[1]

Uwagi

W kontekście projektu, „jednostka” i „organizacja” powinny być interpretowane jako trwała lub tymczasowa organizacja (lub organizacje) sponsorująca prace projektowe, tzn. „zewnętrzna” w stosunku do powołanej na pewien czas organizacji projektu.

Na przykład, program może być uważany za tymczasową organizację sponsorującą projekty i może posiadać udokumentowany system zarządzania jakością.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.