System zarządzania dostawcami i umowami (ITIL) ang. supplier and contract management information system, SCMIS

System zarządzania dostawcami i umowami - zestaw narzędzi, danych i informacji w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design), używany do wsparcia procesu zarządzania dostawcami. System ten powinien zawierać:
  • szczegóły odnośnie dostawców i umów
  • typy usług oferowanych przez różnych dostawców
  • relacje z innymi elementami konfiguracji[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.