System zarządzania BHP

System zarządzania BHP (SZBHP) - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na jednej z norm, np. PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej. Odkąd w Polsce w 1999 roku pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wdrażanie SZBHP na szerszą skalę.Systemy zarządzania BHP są przeważnie zbudowanie na klasycznej dla zarządzania jakością filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga.

Podstawowe elementyPodstawowe elementy SZBHP to:
 • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Współudział pracowników;
 • Wymagania prawne i inne;
 • Cele ogólne i szczegółowe;
 • Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia;
 • Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja;
 • Komunikacja wewnętrzna;
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Ocena ryzyka zawodowego;
 • Nadzór nad podwykonawcami;
 • Działania korygujące i zapobiegawcze;
 • Monitorowanie aktywne i proaktywne BHP;
 • Audity wewnętrzne;
 • Przegląd zarządzania.


Bibliografia

System zarządzania BHP, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.