System potrzeb Murray'a

System potrzeb Murray'a - system, który opisuje osobowość człowieka pod względem potrzeb opisany przez Murray'a w książce Explorations in Personality. Według Murray'a ludzka natura wiąże się z zestawem podstawowych potrzeb. Jednak odnośnie potrzeb istnieją różnice indywidualne, które prowadzą do tego, że osobowość człowieka jest wyjątkowa. Dla jednych pewne potrzeby są ważniejsze niż dla innych. Murray wyróżnił 27 potrzeb psychicznych, do których należą m.in. potrzeba wyczynu, czy potrzeba bezpieczeństwa.

Cechy potrzebWedług Murray'a potrzeba to:
  • specyficzna tendencja aktywności jednostki;
  • typowy zespół reakcji motorycznych, werbalnych, autonomicznych i wyobrażeniowych;
  • specyficzny kierunek uwagi i zainteresowań;
  • specyficzne emocje;
  • specyficzne reakcje.


Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.