System motywacyjny

System motywacyjny - system oddziaływań organizacji na uczestników, którego celem jest zachęcenie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

RodzajeDziałanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze grupy:
  • indywidualna motywacja pracownika - związana z zaspokojeniem indywidualnych aspiracji i potrzeb, na które organizacja nie ma większego wpływu (marzenia, hobby, rodzina), przynajmniej w początkowym okresie zatrudnienia;
  • wzajemna motywacja pracowników - uwzględnia pracę w grupach i zespołach, gdzie bez pomocy organizacji tworzą się pozytywne relacje między pracownikami oparte na wzajemnej pomocy i wsparciu, przyjaźni i koleżeństwie, odpowiedzialności i obowiązkowości itp.;
  • motywacja firmy - opiera się na klasycznych zasadach wywierania wpływu na pracowników poprzez management kształtujący systemy nagradzania za osiągnięcia (uznanie, wsparcie, zainteresowania pracą, poczucie odpowiedzialności, system awansów itp.).


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.