System logistyczny przedsiębiorstwa

System logistyczny przedsiębiorstwa - zestawienie ogólnych składowych systemu logistycznego dla konkretnego przedsiębiorstwa.

Charakterystyka

Zestawienie to obejmuje:
 • cel działania uwzględniający funkcjonowanie wszystkich podsystemów;
 • rezultaty działania na wyjściu (wyroby lub usługi, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna);
 • elementy decydujące o zasilaniu na wejściu (przede wszystkim surowce, materiały, półprodukty, energia, informacje oraz ludzie);
 • proces przetwarzania elementów na wejściu w rezultaty na wyjściu (zmiany właściwości fizycznych lub chemicznych, montaż);
 • otoczenie kształtowane zwłaszcza przez dostawców, odbiorców, instytucje finansujące działalność przedsiębiorstwa;
 • wykorzystywane wyposażenie, takie jak: budynki, maszyny i urządzenia, środki transportowe;
 • zasoby ludzkie (ilość i struktura zatrudnionych, kwalifikacje).


Podsystemy

System logistyczny przedsiębiorstwa dzieli się na podsystemy:
 • logistyki zaopatrzenia;
 • logistyki produkcji;
 • logistyki dystrybucji;
 • logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.