System logistyczny

System logistyczny - celowo zorganizowany i połączony zespół elementów (podsystemów) takich jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca, wraz z relacjami między nimi zachodzącymi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji.

Spis treści

Poziomy systemu logistycznego

System logistyczny można rozpatrywać wyróżniając w nim trzy struktury:
 • przestrzenną – akcentowaną w definicji poprzez połączenie elementów systemu i przepływ strumieni towarów,
 • organizacyjną – definicja mówi o zorganizowaniu elementów systemu,
 • informacyjną – w definicji przejawia się w postaci przepływu strumieni finansowych i informacji.


Cechy systemu logistycznego

Dwie najważniejsze z cech systemu logistycznego to:
 • wysoki stopień spójności – oznacza, iż zmiana w jednym podsystemie pociąga za sobą zmiany w pozostałych podsystemach. Wynika to z faktu, że poszczególne podsystemy są ze sobą silnie powiązane i od siebie zależne,
 • elastyczność – wyraża się reagowaniem na wpływ otoczenia ekonomicznego, otoczenia konkurencji, a w związku z tym podatnością na zmiany cen, podatków, a także poziomu inflacji.


Klasyfikacja systemów logistycznych

Do klasyfikacji systemów logistycznych najczęściej wykorzystuje się następujące kryteria:
 1. kryterium funkcjonalne:
  1. system zaopatrzenia,
  2. system produkcji
  3. system dystrybucji,
  4. system zwrotu towarów, odpadów.
 2. kryterium strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne
  1. system planowania,
  2. system sterowania,
  3. system organizacji,
  4. system kontroli.
 3. kryterium uwzględniające szczebel
  1. system normatywny,
  2. system strategiczny,
  3. system operacyjny.


Podsystemy

 1. Zarządzania
  1. planistyczny - zajmuje się planowaniem produkcji, potrzeb materiałowych, zaopatrzenia, zapasów, spedycji.
  2. decyzyjny - opracowuje zamówienia, decyzje materiałowe, sterowanie zamówieniami, sterowanie zespołami, przepływy zapasów, sterowanie spedycją.
  3. podsystem informacyjny - zbiera dane, przetwarza informacje, emituje dane.
 2. Wykonawczy - transport, magazynowanie, zapasy, opakowania, zamówienia i obsługa nabywców.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 6 kwietnia 2017 r.