System informacji o zarządzaniu bezpieczeństwem (ITIL) ang. security management information system, SMIS

System informacji o zarządzaniu bezpieczeństwem - określany w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zestaw narzędzi, danych i informacji wspierający zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ang. ISM). System informacji o zarządzaniu bezpieczeństwem (ang. SMIS) jest częścią systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS).[1]

Zobacz też

System zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS).

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.