LCMS Przekierowano ze strony: System Zarządzania Treścią Szkoleniową ang. Learning Content Management System, System Zarządzania Treścią Szkoleniową

LCMS - oprogramowanie umożliwiające integrowanie oraz udostępnianie w formacie HTML materiałów elektronicznych opracowanych w innym formacie.

FunkcjeLCMS pomaga tworzyć, wykorzystywać, lokalizować, dostarczać, zarządzać i ulepszać zawartość szkoleń. Zawartość jest zwykle zarządzana w scentralizowanym archiwum w formie niewielkich, samo opisujących, identyfikowalnych elementów lub jako jednostki szkoleniowe, z których każda satysfakcjonuje jeden lub więcej dobrze zdefiniowanych obiektów szkoleniowych. LCMS potrafi zlokalizować i dostarczyć do użytkownika końcowego indywidualną jednostkę szkoleniową, aby zaspokoić pojedyncze zadanie lub dostarczać elementy większego kursu zdefiniowanego w systemie LMS.

W zaawansowanych systemach, LCMS kontroluje interakcje uczestnika szkolenia z obiektami kursu i ,opierając się na tej informacji, dostarcza uczestnikowi wysoce spersonalizowany tok nauczania. LCSM dostarcza osobom nadzorującym przejrzyste i wartościowe raporty, które w przyszłości mogą posłużyć również do doskonalenia obiektów szkoleniowych. Niektóre z wiodących systemów LCMS umożliwiają współpracę i wymianę wiedzy w odniesieniu do obiektów szkoleniowych pomiędzy uczestnikami szkoleń i osobami prowadzącymi szkolenia. Również ta wymiana jest archiwizowana i udostępniana osobom przygotowującym uzupełnienia treści szkoleń. Główne zadanie LCMS to tworzenie, przetwarzanie, lokalizowanie, dostarczanie, zarządzanie i ulepszanie treści. W niektórych przypadkach obszar ten rozszerza się na zbieranie dodatkowych informacji i prezentowanie ich w przystępnej formie. LCMS nie zajmuje się zarządzaniem kompetencjami, nie ma dodatkowych funkcji administracyjnych, nie zarządza szkoleniami ani logistyką.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 13 października 2015 r.