SCM (system informatyczny) Przekierowano ze strony: System SCM ang. Supply Chain Management, SCM

System SCM - system informatyczny zarządzania łańcuchem dostaw które pozwalają na kontrolę przepływów towarów. System ten umożliwia swobodną analizę przebiegu materiałów pomiędzy dostawcami co daje firmie łatwiejszą możliwość dostosowania się na rynku popytowym. Zazwyczaj zawiera obsługę potrzeb na różnych poziomach planowania transportu pomiędzy różnymi zaangażowanymi firmami.Wyróżniamy dwa typy systemów SCM wewnętrzne zajmują się zaopatrzeniem, dystrybucją i produkcją oraz zewnętrzne polegające na zespalaniu przedsiębiorstwa z jego dostawcami.

Zastosowanie

Dzięki temu systemowi firmy partnerskie w łatwiejszy sposób potrafią znaleźć jakąś nisze na rynku i wykorzystać tą informację w całej sieci logistycznej. Zdarza się tak, że w przedsiębiorstwach produkcyjnych SCM przejmuje większą część procesów produkcji planowania i zaopatrzenia.

Do zalet tego systemu możemy zaliczyć zespolenie się z innymi przedsiębiorstwami drogą internetową,dostosowanie optymalnej produkcji do potrzeb rynku popytowego, wyszukiwanie nisz rynkowych i zaspokajanie ich,optymalizacja źródeł dostaw oraz definiowanie wszystkich ograniczeń w łańcuchu dostaw.

Bibliografia

  • Marcin Sanocki: System SCM, Encyklopedia zarządzania
  • Celina M. Olszak, Ewa Ziemba: Strategie i modele gospodarki elektronicznej, str. 128-131
  • Anna Łupicka: Sieci logistyczne, str 7
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.