Godziny wsparcia (ITIL) Przekierowano ze strony: Support hours (ITIL) ang. support hours

Godziny wsparcia - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) czas lub godziny, gdy wsparcie jest dostępne dla użytkowników. Typowo jest to czas pracy centrum obsługi użytkowników (ang. serwis desk). Godziny wsparcia powinny być zdefiniowane w umowie o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. SLA), ale mogą się różnić od godzin świadczenia usługi. Np.: usługa może być świadczona 24 godziny na dobę, ale usługi wsparcia mogą być realizowane od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 bez dni ustawowo wolnych od pracy.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.