Grupa wsparcia (ITIL) Przekierowano ze strony: Support group (ITIL) ang. support group

Grupa wsparcia - grupa lub zespół osób w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation), które posiadają specyficzne umiejętności. Grupy wsparcia zapewniają wsparcie techniczne wymagane przez wszystkie procesy zarządzania usługami informatycznymi (ITSM).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.