Superużytkownik (ITIL) ang. super user

Superużytkownik - określony w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) użytkownik pomagający innym użytkownikom i biorący udział w komunikacji z centrum obsługi użytkowników (ang. serwis desk) lub innymi częściami organizacji dostawcy usług informatycznych. Superużytkownicy są często ekspertami w zakresie procesów biznesowych wspieranych przez usługę informatyczną i zapewniają wsparcie w pomniejszych incydentach i szkoleniu zwykłych użytkowników.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.