Sukces (stan)

Sukces (stan) - działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki w celu spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia.

Sukces to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu czasu. Do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. Każdy człowiek postrzega sukces w inny sposób. Ważną rolę odgrywa hierarchia wartości i indywidualne doświadczenia. Miarą sukcesu mogą być np. zrealizowane plany.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.