Subiektywna oczekiwana użyteczność ang. subjective expected utility, (SEU), antycypowana wartość gratyfikacyjna

Subiektywna oczekiwana użyteczność - ilościowa charakterystyka celu aktywności podmiotu związana z jego spodziewaną zdolnością do zaspokojenia potrzeb, czyli redukcją napięcia motywacyjnego. Autorami tej charakterystyki są Savage, Ramsey i von Neumann.

Savage udowodnił, że jeśli pozostaje się wiernym aksjomatom racjonalności, jeśli się wierzy, że niepewne wydarzenie ma możliwe rezultaty, wówczas da się wyjaśnić podjęte wybory jako rezultat funkcji, w którą się wierzy.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.