Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - forma kształcenia inna niż studia wyższe i studia doktoranckie. Na studia podyplomowe przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Oznacza to, że aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich lub magisterskich.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia tych studiów. W niektórych przypadkach słuchacze zobowiązani są do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Jednostki uprawnione do prowadzenia studiów podyplomowych

Kształcenie na studiach podyplomowych może być prowadzone przez:
  • uczelnie wyższe;
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • wspólnie (uczelnie i instytuty naukowe PAN);
  • Centra Medyczne Kształcenia Podyplomowego.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.