Studia II stopnia

studia uzupełniające magisterskie

Studia II stopnia - Studia umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego[1].

Nauka na studiach drugiego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia, trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich. [2]

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.