Struktura zespołu

Struktura zespołu – obejmuje m.in. cechy pracowników zespołu oraz cechy samego zespołu. Warto zaznaczyć, że zespół stanowią pracownicy, którzy współdziałają ze sobą w taki sposób, że zachowania i działania jednej osoby są w pewnym sensie wynikiem wpływu, jaki wywierają zachowania i działania innych pracowników tego zespołu.

Spis treści

Rodzaje struktur

Zespoły, w zależności od rodzaju zadań, predyspozycji członków oraz specyfiki organizacji mogą przybierać różne struktury, np. izomorficzną, ekspercką, kolektywną, chirurgiczną. Struktura izomorficzna jest przydatna, gdy członkowie grupy wykonują różne zadania, z których następnie jest tworzony jeden produkt. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w gniazdach produkcyjnych, gdzie wykonywanie standardowych zadań nie wymaga dodatkowej komunikacji. W strukturze eksperckiej każdy uczestnik zespołu wykonuje zadania, do których ma wystarczające kwalifikacje. Komunikacja między członkami zespołu występuje, gdy kilka osób realizuje to samo zadanie. Struktura kolektywna może być wykorzystana, gdy kwalifikacje pracowników są podobne i chcą oni wspólnie rozwiązywać postawiony problem. W ten sposób zwykle organizowane są koła jakości. Ostatnim typem jest struktura chirurgiczna, gdzie każdy uczestnik posiada swoją pozycję i określone zadania, w których się specjalizuje (J. Davidson 2001, s. 83-8).

Cechy pracowników zespołu

Pracownicy zespołu posiadają następujące główne cechy:
 • chcą ze sobą współpracować;
 • postrzegają siebie (czyli zespół) jako pewną całość, składającą się z wpółdziałających, indywidualnych elementów (czyli pracowników);
 • uczestniczą w różnym stopniu we wszystkich działaniach i zadaniach zespołu;
 • zachowują i stosują pewne przyjęte i akceptowane w zespole formy działania.


Główne cechy zespołu

Główne cechy zespołu można określić w następujący sposób:
 • głównym celem zespołu jest zbiorowa efektywność wszystkich pracowników;
 • synergia zespołu wynikająca ze współpracy pracowników jest zawsze dodania;
 • odpowiedzialność za wykonanie zadania jest indywidualna wewnątrz zespołu, ale wspólna na tle całej organizacji;
 • umiejętności zespołu są uzupełnieniami umiejętności każdego pracownika zespołu.


Zobacz też

Bibliografia

 • Jarosław Szot: Struktura zespołu, Encyklopedia zarządzania
 • A. Szałkowski: Zarządzanie zespołami pracowniczymi, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • A. Pocztowski: Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.