Struktura podziału pracy ang. work breakdown structure, WBS

Struktura podziału pracy
Technika
Zarządzanie projektami


Struktura podziału pracy - podstawowa technika w zarządzaniu projektami (przedsięwzięciami) pomagająca określić i zorganizować zasięg przedsięwzięcia przy pomocy hierarchicznej struktury drzewa. Pierwsze dwa poziomy drzewa (korzeń i poziom 2.) określają zbiór oczekiwanych celów przedsięwzięcia, które przedstawiają cały zakres przedsięwzięcia. Na każdym kolejnym poziomie węzły w sumie reprezentują 100% zakresu węzła nadrzędnego. Dobrze zaprojektowana WBS opisuje oczekiwane cele, nie zaś zadania. Cele można określić z dużą dokładnością, dużo trudniej przewidzieć zadania stanowiące część planu przedsięwzięcia. Mając dobrze zaprojektowaną WBS można każdą czynność związaną z przedsięwzięciem przypisać do jednego i tylko jednego liścia drzewa WBS.

Bibliografia

  • Struktura podziału pracy, Wikipedia pl
  • Work breakdown structure, Wikipedia en
  • Carl L. Pritchard. Nuts and Bolts Series 1: How to Build a Work Breakdown Structure ISBN 1-890367-12-5
  • Project Management Institute: Project Management Institute Practice Standard for Work Breakdown Structures, Second Edition (2006) ISBN 1-933890-13-4
  • Gregory T. Haugan: Effective Work Breakdown Structures (The Project Management Essential Library Series) ISBN 1-56726-135-3
  • Dennis P. Miller, PMP: Building Your Project Work Breakdown Structure -- Visualizing Your Objectives, Deliverables, Activities and Schedule ISBN 1-42006969-1
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.