Ochrona strukturalna Przekierowano ze strony: Structured Protection ang. Structured Protection

Ochrona strukturalna - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą B2. Określa wymagania, sprowadzające się do takich elementów, jak: etykietowanie każdego obiektu w systemie, strukturalna, sformalizowana polityka ochrony systemu, przeprowadzenie testów penetracyjnych dla wykrycia ewentualnych "dziur" w modelu. Uprawnienia do zmian pełnomocnictw w zakresie dostępu do obiektów są zastrzeżone dla autoryzowanych użytkowników. Nie ma możliwości odzyskania skasowanych informacji.

Zobacz też

TCSEC

Bibliografia

Ochrona strukturalna na Wikipedii pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.