Stres

Stres - pojęcie opisujące negatywne czynniki, które mogą wpłynąć na psychiczne i fizyczne samopoczucie człowieka. Stres można również rozumieć jako napięcie odczuwane, gdy trzeba podjąć ważną decyzję, martwienie się z powodu nieukładających się stosunków z ludźmi, niepokój czy strach wobec zagrażającego niebezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że krótki i intensywny stres może być czasem motywujący lub ekscytujący, a stres umiarkowany zwiększa możliwości radzenia sobie z wymaganiami adaptacyjnymi otoczenia, dzięki czemu umożliwia rozwój psychiczny. Jednak zbyt silny i długotrwały stres, który przekracza indywidualne możliwości adaptacyjne człowieka może przyczynić się do rozwoju zaburzeń psychicznych (np. zaburzenia lękowe).

Spis treści

Fazy stresuHans Selye wyróżnia następujące fazy stresu:
 • faza alarmowa - początkowa, alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu niedoświadczenia i konfrontacji z nową sytuacją. Wyróżniamy w niej dwie fazy:
  • stadium szoku;
  • stadium przeciwdziałania szokowi - jednostka podejmuje wysiłki obronne.
 • faza przystosowania (odporności) - organizm uczy się skutecznie i bez nadmiernych zaburzeń radzić sobie ze stresem. Jeśli organizm poradzi sobie z trudną sytuacją wszystko wraca do normy. W innym wypadku następuje trzecia faza.
 • faza wyczerpania - stałe pobudzenie całego organizmu (tzn. przewlekły stres) prowadzi do wyczerpania zasobów odpornościowych, co może prowadzić do chorób psychosomatycznych, a w szczególnych wypadkach prowadzi nawet do śmierci.


Stres a zachowanieStres może objawiać się przez zauważalne zmiany w zachowaniu, które obejmują:
 • palenie;
 • zwiększone spożycie lekarstw;
 • tiki nerwowe;
 • roztargnienie;
 • podatność na wypadki;
 • pociąganie za włosy, obgryzanie paznokci, podrygiwanie nogą;
 • utrata apetytu lub poczucie ciągłego głodu;
 • bezsenność lub ospałość;
 • większe spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • nieostrożna jazda;
 • nieuzasadniona agresywność.


Walka ze stresemStres można kontrolować. Wystarczy przyswoić konkretne umiejętności, które pozwolą rozpoznawać czynniki stresotwórcze i zmienić szkodliwe reakcje na stres bez sięgania po proszki, papierosy, alkohol czy narkotyki. W pokonywaniu stresu ogromne znaczenie mają m.in. następujące kwestie:
 • pozytywnego nastawienie - ważne jest, aby nie oceniać się zbyt nisko (w przeciwnym wypadku człowiek staje się bardziej podatny na stres). Należy stworzyć i pielęgnować w sobie pozytywne nastawienie, dzięki któremu łatwiej będzie zapanować nad stresem;
 • świadomość - należy być świadomym poziomu stresu, sygnałów jego obecności, przyczyn stresu i sposobów jego opanowywania, a także cech swojego charakteru, które mogą wiązać się ze stresem;
 • akceptacja - nie należy oceniać się zbyt surowo. Bardzo duże znaczenie ma akceptacja samego siebie takim jakim się jest, a także świadomość, że to, kim się jest dzisiaj, jest wynikiem doświadczeń całego życia;
 • odpowiedzialność - należy przyznać, że samemu jest się odpowiedzialnym za wprowadzenie zmian, niezależnie od charakteru czynników stresotwórczych, z którymi trzeba się zmierzyć;
 • umiejętności stawiania czoła trudnościom - kiedy człowiek zaczyna opanowywać stres, są duże szanse na to, że będzie mógł wpłynąć na jego przyczyny.
 • wsparcie ze strony innych - to bardzo ważne, aby bliskie osoby (przyjaciele, rodzina) stanowiły wsparcie podczas walki ze stresem, pomagały w trakcie wykonywanych ćwiczeń i wykazywały się wyrozumiałością;
 • nabywanie nowych umiejętności - należy pracować nad przyswajaniem nowych umiejętności, co wymaga m.in. stałego wykorzystywania ich w praktyce;
 • właściwe otoczenie - aby skutecznie nauczyć się umiejętności kontrolowania stresu, człowiek potrzebuje miejsca i czasu odpowiedniego do rodzaju wykonywanego zajęcia.

Strategie walki ze stresemIstnieją cztery podstawowe strategie służące do opanowania stresu:
 1. poprawianie ogólnego stanu zdrowia organizmu poprzez odpowiednie odżywianie, odpoczynek, sport i inne zdrowe przyzwyczajenia;
 2. zmiana sytuacji - źródła stresu;
 3. zmiana sposobu myślenia - sposobu postrzegania i oceny czynników stresotwórczych;
 4. zmiana swojego ciała - nauka zastępowania reakcji na stres relaksacją.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.