Strength Deployment Inventory

SDI
technika
Instrumenty kierowania
Logo SDI
WłaścicielPersonal Strengths Ltd
RozpowszechnianiePersonal Strengths Ltd
CertyfikacjaQualified in SDI
okładka podręcznika
Strona internetowa Personal Strengths Ltd


Strength Deployment Inventory (SDI) - narzędzie stosowane do samooceny (ang. self-assessment), które pomaga zrozumieć ludziom, co daje im poczucie własnej wartości i co jest dla nich ważne w relacjach z innymi osobami.

Spis treści

Wprowadzenie

Umiejętność zarządzania relacjami jest niezbędna w codziennym życiu i ma duży wpływ na sukces w biznesie. Wyobraźmy sobie o ile lepiej wyglądałyby nasze relacje biznesowe i osobiste gdybyśmy mogli zrozumieć jak inni postrzegają różne sytuacje. To prawie tak, jakbyśmy mieli instrukcję obsługi do relacji z innymi osobami.

SDI pomaga zwiększyć efektywność w relacjach. Podstawą SDI jest Teoria świadomości relacji (ang. Relationship Awareness Theory), którą opracował Elias H. Porter i która dostarcza sprawdzone rozwiązania dla relacji biznesowych i osobistych.

Opis

Strength Deployment Inventory to narzędzie, które pomaga zwiększyć samoświadomość oraz poprawić, wzmocnić lub zbudować relacje międzyludzkie. Uczy nas identyfikować motywy zachowań oraz znajdować odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie działają tak a nie inaczej. Dzięki niemu łatwiejsze staje się zaakceptowanie działań innej osoby, ponieważ rozumiemy jej motywy, intencje i zachowanie.

SDI jest wyjątkową metodą do zarządzania konfliktami, pomaga zrozumieć jak zmniejszyć potencjalne interpersonalne sytuacje konfliktowe.

Portret Mocnych Stron

SDI pozwala nam przygotować Portret Mocnych Stron (ang. Portrait of Personal Strengths), dzięki czemu poznajemy swoje silne cechy. Podczas samooceny ustalamy priorytety – 28 silnych zachowań, z których korzystamy, kiedy jesteśmy w relacji z innymi osobami. SDI okrywa przed nami moc ich zastosowań. Wykorzystanie mocnych zachowań cech wiążę się również z sytuacjami kiedy nadużywamy tych cech. W efekcie ich nadużycia mogą się okazać powodem do konfliktów. Osoby, które korzystają z tego raportu (ang. Portrait of Overdone Strengths) mówią, że dokonują bardziej świadomych wyborów swoich zachowań. Świadomość kosztów nadużywania silnych cech pomaga im w sytuacjach zawodowych oraz prywatnych.

Zastosowanie

SDI ma ogromne zastosowanie w sytuacjach, kiedy otrzymujemy informację zwrotną (ang. SDI Feedback Edition) lub gdy przekazujemy naszą opinię innym. Jednym z dostępnych raportów samooceny jest informacja, jak inni chcieliby otrzymywać informację zwrotną od nas, aby obie strony zachowały pozytywne relacje.

SDI wykorzystywany jest również do badania oczekiwań (ang. SDI Expectations Edition) wobec innych osób oraz nas samych. Narzędzie identyfikuje, wyjaśnia i zarządza oczekiwaniami. Kiedy ludzie wiedzą, czego się od nich oczekuje, prawdopodobieństwo konfliktu lub braku zaangażowania jest dużo mniejsze. Podobne badanie dotyczy oczekiwań wobec wykorzystania silnych stron. Komplet raportów SDI stanowi bardzo mocny materiał do sesji coachingowych indywidualnych oraz grupowych.

SDI w organizacji

SDI jest narzędziem możliwym do wdrożenia w całej organizacji i wówczas buduje idealne podstawy komunikacji wewnętrznej, co pomaga zacieśnić więzi organizacyjne i umocnić kulturę.

Zastosowanie SDI jest nieograniczone i opiera się na kluczowej zasadzie - lepsze relacje międzyludzkie prowadzą do lepszych wyników. Zastosowanie SDI jest nieskończone i ma wspólny motyw: lepsze relacje międzyludzkie prowadzą do lepszych wyników.

Relationship Awareness Theory i SDI mogą być bezcenne w każdym środowisku, gdzie pozytywne i efektywne relacje mogą zwiększyć wydajność i satysfakcje.

Przykłady zastosowania SDI w organizacjiLinki sponsorowaneLinki zewnętrzne

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.