Stratyfikacja ang. stratificationStratyfikacja - podział danych na podzbiory należące do różnych kategorii i oddzielne analizowanie danych każdej kategorii.[1] Przez niektórych autorów bywa zaliczana do tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością.

Zobacz też

Losowanie warstwowe

Bibliografia

Nancy R. Tague: The Quality Toolbox, ASQ Quality Press 2004, ISBN-13: 9780873896399, str. 15
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.