Strategia (MSP) Przekierowano ze strony: Strategy (MSP) ang. strategy

Strategia - podejście lub linia postępowania stworzona i przyjęta dla osiągnięcia długoterminowego celu. Strategie mogą istnieć na różnych poziomach organizacji. MSP przyjmuje, że korporacyjne strategie osiągania celów dają początek programom. W ich następstwie programy opracowują własne, zgodne z celami organizacji strategie, odnoszące się do poszczególnych obszarów, na które wpływa programu.[1]

Uwaga

W MSP jako równoważnika dla strategii organizacji używa się również pojęcia strategia korporacyjna.

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.