Zasoby strategiczne (ITIL) Przekierowano ze strony: Strategic asset (ITIL) ang. strategic asset

Zasoby strategiczne - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) jest to każdy zasób dostarczający podstaw dla bazowych kompetencji organizacji, wyróżniającej wydajności lub trwałej przewagi konkurencyjnej, który pozwala jednostkom biznesowym skorzystać z okazji i szans biznesowych wykreowanych przez rynek. Częścią strategii usług jest określenie, jak IT może być postrzegane jako strategiczny zasób, a nie wewnętrzna funkcja administracyjna.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.