Strategia podatkowa

Strategia podatkowa - długoterminowy kierunek i zakres działania przedsiębiorstwa w zakresie wydatków wynikających z konieczności zapłaty obciążeń podatkowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczeń. Ponadto konieczne jest uwzględnienie wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów podatkowych i ograniczeniem ryzyka podatkowego.

Rodzaje strategii podatkowych

Wybór postępowania przy wypełnianiu, nałożonych przez przepisy prawa, obowiązków fiskalnych jest punktem wyjścia przy formułowaniu i realizacji strategii podatkowej. Podatnik działający legalnie ma w zasadzie wybór między dwoma skrajnymi stanowiskami:

  • strategia konserwatywna - działania podatnika ograniczające się do wypełniania obowiązków wynikających z zakresu opodatkowania oraz unikania sporów z administracją podatkową. Istotą tej strategii jest koncentracja na zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorstwa przez prawidłową identyfikacji obowiązku podatkowego oraz bezbłędne ustalenie zobowiązania podatkowego. Podatnik nie podejmuje działań wyprzedzających, zmierzających do ustalenia skutków fiskalnych podejmowanych decyzji oraz nie poszukuje sposobów minimalizacji ciężaru podatkowego.
  • strategia agresywna - spełnienie obowiązków fiskalnych przy wykorzystaniu wszelkich możliwych szans na minimalizacje obciążenia podatkowego. Należy tu jednak przyjąć ograniczenie wynikające z ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Minimalizacja ciężaru podatkowego nie jest celem autonomicznym przedsiębiorstwa. Cel podatkowy podporządkowany jest innym celom i nie może ograniczyć ich osiągania. Należy wybrać taki sposób postępowania, aby cel główny został osiągnięty przy możliwie najniższym obciążeniu podatkowym. Wypełnianie obowiązków podatkowych oraz dążenie do minimalizacji wydatków podatkowych przy uwzględnieniu celów przedsiębiorstwa oraz ryzyka podatkowego powoduje, że strategia agresywna jest charakterystyczna dla firm zarządzających podatkami.


Zobacz też

Zarządzanie podatkami

Bibliografia

  • Jolanta Żak: Strategia podatkowa, Encyklopedia zarządzania
  • E. Nowak: Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE Warszawa 2008
  • M. Poszwa: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.